Hjem - Kurs - Produkter til kjøp og leie - Om oss - Kontakt
 
 

Kurs i Akuttmedisin for legevaktpersonell

Bedriftenes Førstehjelpssenter i samarbeid med Legetjenesten i Hol Kommune tilbyr Kurset Akuttmedisin for legevaktpersonell.

Dette kurset dekker kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk pasientrettet arbeid. Kurset er basert på et e-læringskurs som tas før oppmøte til praktisk kurs. Praktisk kurs gjennomføres på to dager og har hovedvekt på praktiske ferdigheter, samtrening og kommunikasjon.

Kurssted:

Etter ønske og avtale med den enkelte kunde.

Målgruppe:

Legevaktspersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktsleger) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.

Læringsmål:

  • Kurset skal gjøre kursdeltakerne i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen.
  • Kursdeltakerne skal lære basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer og kjenne til når disse skal brukes.
  • Kursdeltakerne skal lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter.
  • Kurset skal gi trening i tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samhandling med øvrige ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater.
  • Kurset skal gi kjennskap til lokale forhold og rutiner i akuttmedisinske situasjoner.
  • Det skal være tid og rom for refleksjon omkring egen rolle i det akuttmedisinske teamet og i den akuttmedisinske kjeden.

Hovedtema:

Luftveishåndtering, AHLR, stans av store ytre blødninger, venetilgang/intraossøs tilgang, fare- og trygghetsvurdering, assistert ventilasjon, pleurapunksjon, CPAP, hypotermi/immobilisering, fødselshjelp, trombolyse, grovreponering.

Kurset gjennomføres i henhold til rammeplan utarbeidet av Norsk senter for legevaktsmedisin

Krav fra Helsedirektoratet

Helsepersonell i legevakt må gjennomføre kursene innen 1.5.2020: https://helsedirektoratet.no/akuttmedisin/akuttmedisinforskriften/kurs-i-akuttmedisin

Søk tilskudd

Alle landets kommuner kan søke tilskudd til oppfølging av akuttmedisinforskriften.

Pretest/e-læring

Obligatorisk nettbasert forkurs (e-læring) må være gjennomført før du kommer på kurs. Ta e-læringen her: https://kurs.uni.no/course/view.php?id=12
Kurset er et åpent kurs uten kursavgift, men for de som trenger kursbevis og å få dokumentasjon på oppfylt kompetansekrav etter akuttmedisinforskriften, kreves påmelding og betaling av et administrasjonsgebyr på kr 250. Dette gebyret blir dekket av tilskuddsordningen for kursene i akuttmedisin. Kurset skal gjennomføres før den praktiske delen.

Kursgodkjenninger dokumentert med kursbevis:

  • Leger: Godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
  • Sykepleiere: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 7 timer.

E-læringskurset må gjennomføres ikke mer enn 3 uker før praktisk kurs.
Estimert tidsbruk er 4-6 timer.

Kontakt oss

Spørsmål? Ta kontakt på kurs@bfsenter.no eller 48 16 89 30

 
   

Kommende Kurs

  7-8 juni 2023
  Start: Onsdag 7 juni Kl. 08.30
Slutt: Torsdag 8 juni kl. 16.45
   
 

 Sted Geilo, Dr. Holms hotell

 

     
   
Vi kan også arrangere på ønsket dato for den enkelte kunde. ta kontakt.
   

Påmelding kurs i Akuttmedisin
for Legevaktpersonell

klikk her for påmeldingskjema

Problemer med påmelding?

Ta kontakt på kurs@bfsenter.no eller 48 16 89 30 Har du ikke mottatt bekreftelse på påmelding innen et par virkedager, ta kontakt.
 
Legetjenesten i Hol Kommune
 
 
       

Vi har behandlet tusenvis av pasienter!

Nå bruker vi all vår erfaring til å gjøre deg og din bedrift bedre rustet til å håndtere akutte hendelser på din arbeidsplass.
kurs@bfsenter.no